Toạ lạc trên con đường Lữ Gia quận 10 TPHCM, gần trường Đại Học Bách Khoa nổi tiếng với thương hiệu vi tính Lữ Gia

Nhiều cửa hàng máy vi tính ra đời từ đó, và cửa hàng vitinhlugia cũng ra đời từ con đường đó. Với thời gian cạnh tranh và nhiều thương Lữ Gia khác ra đời nhưng cửa hàng vitinhlugia.com vẫn tồn tại theo năm tháng.

Khi nhắc đến vi tính Lữ Gia có nhiều tên trùng lập, nhưng người tiêu dùng nhớ đến thương hiệu vitinhlugia.vn là chính xác nhất để mua hàng và được chăm sóc nhiệt tình bởi An từ 2016.

Website http://vitinhlugia.com này như là một blog viết những trải nhiệm về công nghệ lưu trữ phục vụ công việc tốt hơn.